Pozvánka

Pozvanka.pdf

 

                                                                POZVÁNKA

                                                           na společné zasedání

 

                      74. jednání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a

                                      48. setkání slévačů ČSS  středních Čech

 

Vážená paní, vážený pane,

Česká slévárenská společnost a Oblastní výbor ČSS středních Čech, ve spolupráci s Ústavem strojírenské technologie Fakulty strojní, ČVUT v Praze, dovolují si Vás pozvat na společné 74. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a 48. setkání slévačů Středočeského kraje, které se koná

 

                                            V úterý 13.12.2016 na ČVUT v Praze,

                                            Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6,

                                           Centrum technologických informací a vzdělávání

 

Umístění centra: projít chodbou Ústavu strojírenské technologie (pracoviště slévání, tváření
a svařování), dále podle informačních tabulí.

 

Jednání je spojeno s prezentací firem:

                                                             OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o.

                                                             ALMAMET, GmbH

Časový průběh zasedání (informativní):

9.00 -   9.15      Zahájení-   Ing. Ladislav Kolařík, PhD., IWE,  vedoucí  Ústavu strojírenské 

                                             technologie   

 

 PREZENTACE FIRMY  OLYMPUS

 

 9.15 -  10.00  Prezentace firmy              – úvod, historie, výrobní program, aktivity firmy                               

                                                                                                                Ing. A. Němečková

                                                                                     vedoucí divize průmyslových řešení

10.00 -  10.30 Endoskop- nepřímá vizuální kontrola, uplatnění v nepřístupných prostorech 

 

10.30 – 11.00 Ultrazvuková defektoskopie ve slévárenství                                                                                                              

                                                                                                                    Ing. M. Petřík

                                                                                                               Projektový specialista

BĚŽNÝ PROGRAM     

11.00- 11.30   Uplatnění přístrojů firmy OLYMPUS ve strukturoskopii litin

                                                                                                                        Doc. Skrbek,

                                                                                                                       TUL Liberec                                                                                                                                                        

11.30- 11.45   Současná výroba odlitků v ČR, slévárny, výchozí kov, způsoby modifikace

                                                                                                                           A. Mores

11.45- 12.15   Porovnání odolnosti litin a konkurenčních slitin vůči teplotním rázům
                      z pohledu tabulkových hodnot vlastností.              Ing. M Hejna., Doc.  Skrbek.

                                                                                                                        TUL  Liberec

12.15- 12.45   Polední přestávka s občerstvením

 

 

 

 

                                                  -  2  -

 

PREZENTACE  FIRMY ALMAMET       

 

12.45  - 14.30   - prezentace firmy se zaměřením na hutnický průmysl, současnost firmy,                  

                            výrobní program

                                                                                                                          Ing. B. Huna

                                                                       Zástupce firmy pro střední a východní Evropu

                         - provozní zkoušky výroby LKG injektáží plněným profilem s modifikační

                           směsí

                                                                                                                      Ing. B. Pělucha                                                                                  

                                                                   

Pokračování  PROGRAMU

 

14.30  -  15.00

                                    -        Informace o činnosti a studiu na ČVUT v oblasti slévárenství

                                                                                                                             Doc. Němec

                                    -        program příštích zasedání, další informace, atd.

                                                                                                                     pp.  Mores, Němec

                                                                

Časový průběh programu a pořadí příspěvků se mohou podle okamžité situace změnit, případně obě prezentace časově na sebe budou navazovat.

 

Prosíme o včasný příchod

 

Organizační pokyny

Zasedání je jednodenní, dle dispozic České slévárenské společnosti se vybírá vložné ve výši:

                   

Člen České slévárenské společnosti                                                              Kč  300, -

Nečlen České slévárenské společnosti                                                                     Kč  400,-

Nepracující senioři, čestní hosté, studenti, vložné neplatí

 

Vložné je účtováno včetně 20% DPH. (čili se platí výše uvedená částka)

Účastníci obdrží daňový doklad České slévárenské společnosti o úhradě vložného.

Během polední přestávky bude podáno občerstvení.

Doprava:      Konečná stanice metra linky A - Dejvická , dále pěšky- areál vysokých škol

Ubytování:  Není zajištěno, každý účastník si ho zařídí sám

 

Potvrzení účasti:         e- mail: antonin.mores@seznam.cz               milan.nemec@fs.cvut.cz

                                   Tel.: 224 352 635                                          Tel: 224352627

                                   Mobil: 602 658 082                                       Mobil:602845834     

 

Žádost:        Prosíme o včasné přihlášení, aby zasedání bylo možno organizačně dobře 

                    připravit. Přihlásit se lze telefonicky, e-mailem, návratkou (může být i více jmen)

 

Doc. Ing. Milan Němec, CSc.                                               Doc. Ing. Antonín Mores, CSc.      

předseda oblastního výboru ČSS                                          předseda OK pro LKG

středních Čech

                                                           Mgr. František Urbánek

                                               tajemník České slévárenské společnosti

 

 

 

 

                                                  

                                                         P Ř I H L Á Š K A

 

Přihlašuji se na 74. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a 48. setkání slévačů ČSS středních Čech dne 13.12.2016 na ČVUT v Praze

 

 

 

………………….                      ……………………...                  …………………..

        jméno                                      firma                                              podpis

 

Přihlásit se lze rovněž telefonicky, e-mailem, případně poštou.

 

                                                                                              Tel: 224 352 635

                                                                                         Mobil: 602 658 082:

                                                                                        e- mail: antonin.mores@seznam.cz

                                                                                        nebo      milan.němec@fs.cvut.cz