Projekty

 

Řešitelská skupina Kontaktní osoba Realizace projektu Název a registrační číslo projektu

hp tvareni slider


Ing. František Tatíček, Ph.D.


1.1.2018 – 31.12.2020


Vývoj chytré, skládané, ocelové zárubně (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012399)


hp tvareni slider


Ing. František Tatíček, Ph.D.


1.7.2019 – 31.12.2022


Vývoj a výzkum přímého a obloukového ocelového potrubí vložkovaného excentrickými
korundobaddeleyitovými segmenty (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015436)