KOMERČNÍ SLUŽBY

Laboratoře a vybavení

skupina Tváření

skupina Slévání

skupina Svařování

skupina Povrchové úpravy


Skupina Tváření

 

Kontakt:

Ing. František Tatíček, Ph.D.


Skupina Slévání

 

Kontakt:

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

 

Nabídka měření termokamerou

Všechna měření zahrnují: kalibrace kamery, konzultace se zákazníkem, možnost volby barevného módu, protokol o měření ve formátu PDF v ceně. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Tištěný protokol (v kroužkové vazbě): cena dle rozsahu

 • 10 – 20 stran – 100,- Kč
 • 20 – 40 stran – 250,- Kč
 • 40 a více stran – 500,- Kč

Cestovní náklady: 6 Kč/km

 

Měření staveb

Co vše lze měřit?

SOUČÁST MĚŘENÍ

RODINNÉ DOMY

BYTOVÉ DOMY

Snímky celého objektu

Snímky z jedné strany

Snímky z druhé strany

Boční snímky

Detail snímků soklů

Detail snímků výplní otvorů obecně (okna, dveře, světlíky)

Detail snímků - vchodové dveře z exteriéru

Detail snímků - vchodové dveře z interiéru

Detail snímků - střecha budovy

Detail snímků elektro-rozvaděčů

Detail snímku kotelny, izolace

Detail snímku kotelny, izolace rozvodů tepla

Detail suterénu

Komplexní měření bytové jednotky zevnitř - krajní byt

Komplexní měření bytové jednoty zevnitř - byt uprostřed bytového domu

Snímky společných prostor

 

Ke každému měření dodáme protokol v PDF formátu (na CD-ROM) dle normy ČSN EN 13187 Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda.

Ceník snímání staveb

 

Rodinné domy

Panelové a bytové domy

Průmyslové haly

Základní snímkování

12 vyhodnocených termosnímků

Cena: 3000,-Kč

20 vyhodnocených termosnímků

Cena: 6000,-Kč

40 vyhodnocených termosnímků

Cena: 11000,-Kč

Detailní snímkování

(dle dohody)

25 vyhodnocených termosnímků

Cena: 4500,-Kč

40 vyhodnocených termosnímků

Cena: 9000,-Kč

60 vyhodnocených termosnímků

Cena: 13000,-Kč

 

Každých další vyhodnocovaný termosnímek:  100,- Kč.

 

Měření termokamerou v průmyslu

Tepelné soustavy a parovody 

rozsah měření závisí na délce systému, počtu ventilů, počtu spojů, uzávěrů a koncových prvků, typu potrubí a místa měření.

Postup snímkování – provede se diagnostika termokamerou a nasnímkují se problémová místa, ventily a spoje (kde jsou nejčastěji problémy)

Diagnostika: 1m délky – 25 – 70,- Kč

Vyhodnocovaný termosnímek: 35 – 80,- Kč

Vypracování protokolu v PDF: 20% z ceny měření

 

Rozvodny a rozvaděče, energetické systémy

Rozsah měření závisí na počtu a velikosti elektroskříní a jejich obsahu (zda se jedná o spínací, signalizační, měřící)

Zde je nutné provést důkladné snímkování, vyhodnocení se dělá v SW Flir Tools+.

Doporučený rozsah: 1 – 8 termogramů

 Vyhodnocovaný termosnímek: 35 – 80,- Kč

Vypracování protokolu v PDF: 25% z ceny měření

 

Výrobní systémy a stroje

Rozsah měření závisí na požadavcích zákazníka

Zde je nutné provést důkladné snímkování, vyhodnocení se dělá v SW Flir Tools+.

Doporučený rozsah: 1 – 10 termogramů/ subsystém

 Vyhodnocovaný termosnímek: 35 – 80,- Kč

Vypracování protokolu v PDF: 25% z ceny měření

 

Další aplikace měření

Lze vypracovat měřící plán dohodou – lze naměřit i termografická videa, sekvence, včetně vyhodnocení a předání hodnot ve formátu Excelu .

 

Nabídka měření chemického složení přenosným RTG spektrometrem

 

Měření zahrnuje změření jednoho vzorku, včetně vypracování protokolu o výsledku měření. Měřením materiálu přesně zjistíme normy a složení (s přesností ca 0,05%). Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

POZOR – je nutné částečné obroušení vzorku, není to zcela nedestruktivní metoda

V případě, že se jedná o velký vzorek je možné zajistit i měření přímo u Vás - cestovní náklady: 6 Kč/km

Cena za jedno měření 100,-Kč

 

Nabídka měření chemického složení na stolním spektrometru

 

Měření zahrnuje změření jednoho vzorku, včetně vypracování protokolu o výsledku měření (3 jiskry). Měřením materiálu přesně zjistíme chemické složení s přesností ca 0,001%. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Minimální velikost vzorku: plocha 20x20 mm

 

Cena za měření 1 vzorku 500,-Kč

Vyhodnocení a protokol s ohledem na jakost materiálu a přítomnost nečistot 200,-Kč/vzorek

Příprava vzorku – v případě vzorku velkého a těžkého (rozřezání, broušení) 200,- Kč/vzorek

 

 


Skupina Svařování

 

Kontakt:

Ing. Karel Kovanda, Ph.D., IWE


Skupina Povrchové úpravy

 

Kontakt:

Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE

Laboratoř galvanického pokovení                                    

 • Speciální linka pro elektrolytické pokovení Zn-PTFE
 • Elektrolytické odmaštění
 • Moření HCl
 • Elektrolytické zinkování
 • Elektrolytické mědění
 • Elektrolytické niklování
 • Elektrolytické mosazení
 • Chemické stříbření
 • Galvanoplastika
 • Černění
 • Fosfátování zinečnaté
 • Fosfátování manganaté
 • Chromátování
 • Demi stanice 300 l/den
 • PH metr
 • Zdroje stejnosměrného napětí 10 A, 40 A, 80 A, 500 A, 500 A reverzační

 

Laboratoř povrchových úprav neželezných kovů

 • Speciální linka pro anodickou oxidaci (ELOX) Al, Mg
 • Chemické odmaštění - ultrazvuk
 • Dekorativní anodická oxidace
 • Tvrdá anodická oxidace
 • Vybarvení Al, Mg
 • Chromátování Al, Mg
 • Zdroje stejnosměrného napětí 10 A, 40 A, 80 A
 • Zdroj střídavého napětí

 

Laboratoř korozního zkušebnictví         

 • Kondenzační korozní komora
 • Solná korozní komora
 • Demi stanice 100 l/den

 

Laboratoř kontroly                                                           

 • Ultrazvukový tlouštkoměr OLYMPUS 38DL PLUS
 • Hydraulický odtrhoměr ELCOMETER 510 TOP
 • Lineární přístroj pro posouzení doby zaschnutí nátěrových hmot
 • Mechanický odtrhoměr COMTEST
 • Sada pro mřížkovou zkoušku
 • Digitální tloušťkoměr Feromagnetický
 • Digitální tloušťkoměr Fero-neferomagnetický
 • Coulometrické měření tloušťky povlaku
 • Zařízení pro detekci mastných nečistot - Recognoil
 • Analytické váhy Mettler H64
 • Digitální váhy SANTORIUS
 • Digitální váhy DV EXPLORER PRO
 • Infra teploměr 500 °C
 • Zařízení pro detekci mastnoty OKO-1
 • Tribometr TOP3
 • Tribometr TO - 5
 • Tribometr VRT1
 • Stanovení otěruvzdornosti povlaku – Taber Abraser
 • Pulsátor cyklického namáhání – Stanovení míry navodíkování
 • Stanovení vnitřního elektrického odporu povlaku
 • Stanovení barevného odstínu a lesku
 • Stanovení porezity povlaku

 

Laboratoř mechanických předúprav                           

 • Tryskací kabina ŠKODA – ocelová drť
 • Tryskací kabina – korund
 • Omílací zařízení – Rösler CER125

 

Laboratoř lakování organických povlaků                 

 • Lakovací kabina DATEL
 • Lakovací kabina GALATEK
 • Pistole pro elektrokinetické nanášení práškových plastů – TRIBO
 • Pistole pro elektrostatické nanášení práškových plastů
 • Vymrazovací zařízení na vzduch
 • Vypalovací pec
 • Vysokotlaké zařízení AIRLESS GRACO MERKUR ES
 • HVLP nanášení organických nátěrových hmot

 

Laboratoř nanotechnologií                                            

 • Ultrazvukový homogenizátor SUNOPULS HD 3200
 • Sušárna ThermoSCIENTIFIC
 • Ultra odstředivé mlecí zařízení – Retsch ZM20
 • Míchadlo lopatkové, zubové
 • Míchadlo magnetické
 • Míchací zařízení - WiseStier

 

Laboratoř zkoušek potrubních systémů                     

 • Zařízení pro korozní zkoušky potrubních systémů

 

Laboratoř chemických analýz a renovace                  

 • PH metr
 • Analytické váhy
 • Teploměr
 • Stanovení elektrické vodivosti

 

Laboratoř konfokální mikroskopie                

 • Laserový konfokální mikroskop Olympus LEXT OSL 3000

 

Nahoru