Skupina Slévání

  • konvenční a nekonvenční metody slévání
  • metalurgie ocelí, litin, slitin hliníku, hořčíku a dalších kovů
  • zkoušení vlastností formovacích směsí
  • simulace slévárenských procesů (ProCAST, NovaFlow&Solid, Vulcan)
  • výzkum životnosti forem pro tlakové lití
  • snímání teplotních polí forem
  • technologie zpracování plastů a kompozitů - kompozitní díly s kovovou a polymerní matricí