U3V

Univerzita třetího věku (U3V)

Realizované kurzy


 Probíhající jednosemestrální kurzy:

POČÍTAČOVÝ KURZ ZÁKLADNÍ OBSLUHY PC

Anotace:

 • Počítačový kurz základní obsluhy PC


 Probíhající programy:

TECHNICKÉ OBORY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ – TOSI I.

TECHNICKÉ OBORY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ – TOSI II.

TECHNICKÉ OBORY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ – TOSI III.

Anotace:

 • Studijní program „Technické obory strojního inženýrství – TOSI“ (dále TOSI) je velmi úzce spjat se studijním programem Strojní inženýrství.
  Celý program je koncipován jako třísemestrový.
  Studijní program TOSI staví na základech kurzů Technické obory pro U3V (konané od roku 2009) a U3V PC kurzů od roku 2007.
  Samotnou náplní kurzu (pro 1. a 2. semestr) jsou přednášky dle studijního plánu i laboratorní cvičení k vybraným tématům. V závěrečném semestru je věnován prostor exkurzím a přípravě závěrečné práce.
  Jako podpora studia je součástí programu počítačový kurz, který pomůže posluchačům ve vyhledávání informačních i odborných zdrojů a zároveň poskytne potřebné dovednosti pro přípravu semestrální/závěrečné práce.
  V rámci TOSI lze posluchače profilovat dle bližší spolupráce s vybranými ústavy a jejich odbornými zaměřeními.
  Přínosy TOSI nejsou ovšem pouze jednostranné, neboť na základě zkušenosti řešitele s kurzem Technické obory pro U3V a Technické obory NAOPAK, lze předpokládat posluchače programu TOSI technicky zdatné, s celoživotními zkušenostmi z různých oborů. A právě toto se projeví při besedách i v závěrečných pracích s posluchačů.

Kontakty:

V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte: Ing. Petr Drašnar, Ph.D.


Těšíme se na shledanou s Vámi na našich kurzech U3V

Organizační tým U3V při U12133