Skupina Tváření

  • konvenční a speciální technologie tváření
  • počítačová podpora a numerické simulace v oblasti
  • technologických procesů
  • výzkum v oblasti životnosti nástrojů
  • návrhy konstrukce tvářecích nástrojů
  • určování parametrů tvařitelnosti (FLD křivky apod.)