Skupina Specialisté

  • technická diagnostika
  • ověřování mechanických vlastností materiálů
  • nedestruktivní a destruktivní zkoušení materiálů
  • spektrální a metalografické analýzy
  • měření a kontroly kvality povrchových úprav
  • CTN- centrum technické normalizace